Xem xong những hình ảnh này bạn sẽ không còn dám hút thuốc nữa

Thay vì thêm dòng chữ hút thuốc có hại cho sức khỏe thì các nhà bảo vệ sức khỏe đã thiết kế những vỏ bao bì với những hình ảnh gây tác động mạnh đến  người hút thuốc.

Với những tác phẩm này giúp những người đang hút thuốc phải cai thuốc nếu không muốn để lại hậu quả nghiêm trọng

Bao thuốc có hình hàm răng

Loading...

Loading...
Loading...