Thành phố dành cho người không lồ ở Mỹ

Casey là thành phố nhỏ có diện tích khiêm tốn là 6 km2, tuy nhiên ngược lại nơi đây có những công trình tưởng chừng chỉ dành cho người khổng lồ

Loading...

Loading...
Loading...