Những tác phẩm nghệ thuật được làm từ đồ vật cũ để cổ động bảo vệ mỗi trường

Để truyền bá thông điệp của ông về tái chế vật liệu và bảo vệ môi trường , nghệ sĩ Bồ Đào Nha street Bordalo II (Artur Bordalo) tạo ra tác phẩm điêu khắc động vật tuyệt đẹp. Tuy nhiên, không giống như hầu hết các nghệ sĩ, Bordalo không mua tài liệu của mình – ông scavenges nó. Ông tìm cách để vẽ chân dung của thiên nhiên (động vật) với những vật liệu có đe dọa nó.
Chán gấu trúc đã viết về Bordalo ở đây và ở đây, nhưng nó là rõ ràng rằng các nghệ sĩ sẽ không dừng lại công việc của mình bất cứ lúc nào sớm. Trong khi ông bắt đầu làm việc trong Bồ Đào Nha, bây giờ ông đi toàn cầu. Tính năng chuyến đi mới nhất của mình dừng ở Estonia và Mỹ. Ông được in đậm, ông được xác định, và ông là nhất quán – chúng ta hãy hy vọng rằng Bordalo sẽ ở lại theo cách này và tiếp tục cuộc chiến của ông.

Loading...

Loading...
Loading...